logo_small2

Facebook profil

 

Aktuality

Výroční zpráva 2018

08. 01. 2017

Informace o činnosti Respektu a tolerance za rok 2018 najdete ZDE.

Vzácná návštěva v loštické synagoze

06. 11. 2016

Během tohoto podzimu byla synagoga poctěna další vzácnou diplomatickou návštěvou, tentokrát sem zavítal velvyslanec Spojených států amerických JE Andr...

BAT MITZVAH Celebration in Lostice

10. 08. 2016

Twelve year old Morissa Lambert, from the American city of Glencoe, became a Bat Mitzvah – “daughter of the commandments” in Lostice sy...

Výstava Marie Ebnerové z Eschenbachu

07. 07. 2016

MARIE EBNEROVÁ Z ESCHENBACHU, ROZENÁ DUBSKÁ ZDISLAVICE – LYSICE – ŽÁDLOVICE   Výstava je věnovaná výjimečné spisovatelce, šlechtičně...

Napsali o nás ... Ročenka architektů

16. 05. 2016

      ...

Muzejní noc v loštické synagoze

12. 05. 2016

Muzeum olomouckých tvarůžků, památník Adolfa Kašpara a loštická synagoga se společně zapojili do jubilejního XII. ročníku festivalu Muzejní noc, která...

Výroční zpráva a PF 2016

02. 01. 2016

  Výroční zpráva RESPEKT A TOLERANCE  Summary of Main Activities...

Významné ocenění loštické synagogy

04. 10. 2015

V sobotu 3. října 2015 se v Muzeu umění Olomouc v rámci Dnů architektury konalo slavnostní předávání Cen Rudolfa Eitelbergera. Tuto cenu udílí jednou ...

news

Loštické proměny slovem i obrazem

03Datum 5. října 2014 se zapsalo do historie sdružení Respekt a tolerance, ale obecně i do historie města Loštice. Po desetiletém snažení jsme společně otevřeli zrekonstruovaný prostor loštické synagogy ve snaze o obnovu, která však v původním slova smyslu měla být navrácením k původnímu významu tohoto mimořádného prostoru, tedy místa setkávání, modliteb a společných mimořádných prožitků. Takový byl nakonec i tento den, kdy se ke společnému setkání sešla spousta lidí, kteří měli na co vzpomínat či plánovat budouctnost těchto prostor plných vzpomínek a příběhů...

Po krásném vystoupení kvarteta ZUŠ Handlová ze Slovenska byla zahájena výstava Jubilanti, která se zaměřuje na:
významnou spisovatelku Fany Neuda, jež žila a tvořila přímo zde v této budově a zemřela v roce 1894 -  tedy před 120 lety a dále na tři židovské osobnosti z našeho regionu, které se narodily v roce 1914, tedy přesně před sto lety. Jedná se o paní Edith Carter Knöpflamacher, spisovatele a básníka Artura Poláka z Úsova a pana Egona Morgensterna, který dříve bydlel také v této budově a nedávno oslavil sté narozeny ve Vilniusu, kde nyní žije. My jsme za ním vydali a dokumenty z naší cesty jsou součástí této výstavy.

Hlavním důvodem tohoto setkání však bylo ukončení rekonstrukce synagogy.
Projekt začal v roce 2004, tedy před deseti léty. První dva roky byly věnovány přípravě projektu, konzultacím s odborníky a zajišťování financí. První fyzické opravy začaly v roce 2006.
O té doby se nám podařilo každý rok získat menší či větší částku na práce, takže se postupně opravila vazba, střecha, podlahy, okna, elektroinstalace a bylo zbudováno sociální zařízení a ústřední vytápění atd.
V letošní poslední fázi došlo na výměnu velkých oken a položení nové podlahy v modlitebním sále, která nese historickou informaci podlah z mírovského hradu, a novou fasádu na východní a jižní straně.

Finanční podporu pro projekt poskytly, kromě města Loštice jako majitele synagogy také NFOH, ČNFB, SZIF a Ministerstvo kultury.

Poděkování však patří všem radním a zastupitelům a občanům  Loštic, kteří se v posledních deseti letech podpořili tento projekt.
Velký dík také patří těmto osobnostem:
Především je to pan starosta Ctirad Lolek, bez jehož nadšení, energie, nápadů a opravdového zájmu o kulturu a historii tohoto města by tento projekt nemohl nikdy začít ani být dokončen.  Děkujeme moc.

Další významným činitelem byl dr. Stanton Canter z Kalifornie, který se před deseti lety zamiloval do Loštic, ač zde nemá žádné příbuzné či předky. Po celou tu dobu každoročně trávil dovolenou v Lošticích a intenzivně spolupracoval se sdružením Respekt a tolerance a podílel se i na projektu obnovy synagogy.
Mnoho artefaktu, které zde vidíme, jsou dary či dlouhodobé zápůjčky právě od dr. Cantera. Stanton Canter také založil knihovnu Otty Wolfy, jež se nachází v 1. poschodí.  Na tutéž knihovnu rovněž přispěli  manželé Vavrečkovi, kteří k nám dnes zavítali až z Prahy. Paní Vavrečová  je neteř Otty Wolfa.


 
Nesmíme zapomenout na pana Jana Weisera, od kterého jsme získali prvotní základní a cenné informace o židovské historii Loštic.

Poděkování náleží paní Vlastě Seidlové, která působí jako strážce synagogy již deset let.

Členové sdružení věnovali projektu rekonstrukce tisíce hodin a nemalé provozní náklady spojené s touto činností hradili ze svých zdrojů. Děkujeme všem členům za pomoc a trpělivost.

01V neposlední řadě patří naše díky všem odborníkům, pracovníkům památkové péče zejména ing. Jitce Štáblové, ing. Mrňkovi, panu Papouškovi, Rozkopalovi i pani Srovnalové za jejich rady, připomínky a námitky i všem odborným konzultantům a také všem firmám, řemeslníkům a dělníkům za jejich dobře vykonanou práci.

Součástí Loštických proměn byla mimořádná příležitost poprvé spatřit soubor vitráží oken olomoucé synagogy, která takto byla naposledy k vidění v den jejího zničení v noci z 15. na 16. března 1939 po nástupu wernachtu do Olomouce.

Děkujeme všem, kteří se nedělního setkání při poslední etapě zrekonstruované synagogy zúčastnili.

Za poskytnuté fotografie děkujeme Jindřichu Buxbaumovi.

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy