logo_small2

Facebook profil

 

Pro Školy

Přehled vzdělávacích programů Respekt a tolerance, školní rok 2011/2012

DD

Letní prázdniny červenec / srpen 2012

Sdružení Respekt a tolerance spolupracovalo na programu EuForAll. Jednou až dvakrát týdně děti z dětských domovů na Moravě navštívily loštickou synagogu. Zde jsme pro ně zajistili vzdělávací program zaměřený na židovskou historii, regionální židovskou historii a promítání filmového dokumentu Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny. Odpoledne nám účastníci projektu pomáhali s prací v synagoze nebo na židovském hřbitově. Program byl dětmi velmi dobře přijat, byli jsme překvapeni jejich zájmem, zaujetím
a citlivostí.

 

 

 

E_ZS_Hrabova_in_Usov_Synagogu_webjpg

● 27. 6. 2012
ZŠ Hrabová
1. – 5. ročník
Vzdělávací program Jmenuji se Abraham – vytvořený jako průvodce synagogou a židovským hřbitovem v Úsově.

 

 

 

 

 

 

 

ZS_BN__Zabreh● 25. 6. 2012
ZŠ Boženy Němcové Zábřeh
Vzdělávací program Jmenuji se Fanny Neuda – vytvořený jako průvodce synagogou Loštice.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZS_sv_Vorsily_Olomouc● 22. 6. 2012
ZŠ sv. Voršily v Olomouci
6. ročník
Vzdělávací program Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny, konaný přesně 70. let ode dne, kdy si Otto začal psát deník, když se jeho rodina začala skrývat v Tršicích u Olomouce před deportací do koncentračního tábora.
Dále je program zaměřený na židovskou historii, kulturu, Křišťálovou noc, 2. světovou válku, zejména pak na holocaust.

 

 

 

 

Sst_Mohelnice● 21. 6. 2012
Střední škola technická Mohelnice
Prohlídka synagogy Loštice
Promítání dokumentu Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny s besedou.

 

 

 

 

 

 

 

wizo● 20. 6. 2012
Návštěva žen WIZO (Women International Zionist Organization), pod vedením vážené paní Evy Kosákové. Tentokrát jsme se učili my od žen, jež přežily holocaust a byly nám vzorem svými životními osudy, moudrostí a optimismem.

 

 

 

 

 

 

 

prakticka-skola-MOh● 18. 6. 2012
Odborné učiliště a Praktická střední škola Mohelnice
Promítání dokumentu Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny s besedou.

 

 

 

 

 

 

 

07vetrnik● 16. – 17. června 2012
Festival vzpomínek s poctou Miloši Pojarovi, pořádaný jako pietní připomínka 70. výročí transportu 59 židovských občanů
z Loštic do Terezína.Dva dny koncertů, přednášek, promítání dokumentů o osudech židovských osobností - Edith Carter Knöpflmacher, Terry Haass, Otto Wolf, Eva Bezdíčková atd.

 

 

 

 

 

SPSE● 14. 6. 2012
SPEŠ Mohelnice
Komentovaná prohlídka synagogy a knihovny Otty Wolfa v Lošticích, spojená s výstavou Stopy paměti.

 

 

 

 

 

 

 

 

E_ZS_Troubelice_in_Usov● 7. 6. 2012
ZŠ Troubelice
5.ročník
Vzdělávací program Jmenuji se Abraham, vytvořený jako průvodce synagogou a židovským hřbitovem v Úsově.

 

 

 

 

 

 

05● 25. – 26. 5. 2012
Dvoudenní seminář pro pedagogy s podtitulem Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny, zaměřený na židovskou historii, respekt, toleranci a interaktivní vzdělávací metody ve výuce moderních dějin.

 

 

 

 

 

 

muzejnicke_CJS● 10. 5. 2012
Seminář Muzejnické minimum uskutečněný v synagoze v Lošticích pro studenty Univerzity Palackého Olomouc z Centra judaistických studií.
Hlavním tématem pro uspořádání výstav byl „Judaismus“,tedy jsme pracovali zejména se zaměřením na základy restaurování, archivování
a následné vystavování papírových artefaktů a dokumentů a vytváření emergency plánů.

 

 

 

Up_Usov● 29. 4. 2012
Exkurze studentů Centra judaistických studiíUP Olomouc v synagoze a na židovském hřbitově v Úsově.

 

 

 

 

 

 E_ZS_Litovel● 26. 4. 2012
ZŠ Jungmannova Litovel
7. ročník
Vzdělávací program Jmenuji se Fanny Neuda vytvořený jako průvodce synagogou Loštice s knihovnou Otty Wolfa.

 

 

 

 

 

 

 

Klovel● 23. 3. 2012
Občanské sdružení KLOVEL
Promítání a beseda k dokumentu Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel● 20. 3. 2012
Daniel
Literární, historická a fotografická soutěž, kterou pořádá Národní institut dětí a mládeže a naše sdružení spolu s kardinálem Miloslavem Vlkem nad ním převzalo záštitu pro rok 2012.
Soutěž je věnována holocaustu, rasovým problémům v dnešní době a problematice soužití různých etnik v České republice. Smyslem soutěže je přilákat mladé lidi
k tématům holocaust, xenofobie tak, aby se sami zamysleli a dokázali si na ně vytvořit vlastní názor.

 

 

 

ZS_Litovel● 12. 3. 2012
ZŠ Jungmannova Litovel
9. ročník
Zážitkový vzdělávací program Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mene_Tekel● 20. 2. 2012
Mene Tekel
Pro výstavní prostory Karolina Karlovy univerzity jsme zpracovali dílčí expozici “Fragment svitku Tóry” - mírovské tóry - dokumentující životní příběh Jana Janků, bývalého politického vězně, čestného člena sdružení RT a nositele Řádu TGM.

 

 

 

 

 

 

Jitro● 18. 2. 2012
Kralovehradecký dětský pěvecký sbor Jitro
Komentovaná prohlídka loštické synagogy.
Sbor studující materiály symbolického památníku holocaust v lavicích olomoucké synagogy,jež je v prostorách loštické synagogy součástí trvalé expozice.

 

 

 

 

 

 

kamenna● 27. 1. 2012
ZŠ Kamenná
1.-5. ročník
Zážitkový vzdělávací program na téma Holocaust u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, jež připadá právě na 27. ledna, den, kdy byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka).

 

 

 

 

 

MS_Usov● 13. 1. 2012
MŠ Úsov
Návštěva synagogy v Úsově
Prohlídka synagogy a hřbitova se zážitkovými aktivitami, hrou a příběhy.

 

 

 

 

 

 

 

 

sternberk_SV● 21. 12. 2011
Gymnázium Šternberk
Vzdělávací zážitkový program Židovské svátky se zaměřením na Šábes a Chanuku, realizovaný formou workshopu.

 

 

 

 

 

 

 

 

E-ZS-Hanusovice● 29. 11. 2011
ZŠ Hanušovice
8. – 9. ročník
Vzdělávací zážitkový program Křišťálová noc.

 

 

 

 

 

 

 

Usov

● 28. 11. 2011
ZŠ Úsov
6. – 7. ročníky
Vzdělávací zážitkový program Křišťálová noc. Před 2. světovou válkou město Úsov náleželo do Sudet a během nacisty organizované noci z 10.na 11. listopadu 1938 zde kompletně vyhořel interiér synagogy.

 

 

 

 

 

spse_bezpravi● 25. 11. 2011
SPEŠ Mohelnice
Příběhy bezpráví
Vzdělávací program zaměřený na křivdy a nespravedlnost poměrů, jež ve 40. a 50. letech v České republice panovaly.
(Nacismus a komunismus)

 

 

 

 

 

 

ZS_Mirov● 22.11. 2011
ZŠ Mírov
malotřídní škola: 1.-5. ročník
Vzdělávací  zážitkový program Křišťálová noc.

 

 

 

 

 

 

 

sternberk_KN● 16. 11. 2011
Gymnázium Šternberk
3 ročníky, 90 studentů
Vzdělávací workshop s těmito tématy: Dokument Edith Carter Knőpflmacher, Křišťálová noc, Tóra a desatero, Židovské symboly.

 

 

 

 

 

 

 

litovel_bezpravi● 15. 11. 2011
ZŠ Jungmannova Litovel –
9. ročník
Příběhy bezpráví.
Vzdělávací program zaměřený na křivdy a nespravedlnost poměrů, jež ve 40. a 50. letech v České republice panovaly.
(Nacismus a komunismus)

 

 

 

 

 

 

PP_Vodni● 11. 11. 2011
ZŠ Vodní Mohelnice – 9. ročník
Příběhy bezpráví.
Vzdělávací program zaměřený na křivdy a nespravedlnost poměrů, jež ve 40. a 50. letech v České republice panovaly.
(Nacismus a komunismus)

 

 

 

 

 

 

ZS_Mlynska_Mohelnice● 3. 11. 2011
ZŠ Mlýnská Mohelnice
9. ročníky
Příběhy bezpráví.
Vzdělávací program zaměřený na křivdy a nespravedlnost poměrů, jež ve 40. a 50. letech v České republice panovaly.
(Nacismus a komunismus)

 

 

 

 

 

 

E_ZS_Zabreh_DSC_0064● 2. 11. 2011
ZŠ Boženy Němcové Zábřeh na Moravě – 5. ročník
Úvod do celoročního vzdělávacího programu Respekt a tolerance
s těmito tematickými okruhy: Židovská historie – chronologie s příběhem královny Ester, Židovské symboly, Židovské tradice a zvyky, Židovské svátky,
Od kolébky po hrob, Osobnosti a příběhy – Otto Wolf a osudy jeho rodiny, Holocaust a návštěva synagogy v Lošticích s programem.

 

 

ZS_Troubelice● 24. 10. 2011
ZŠ Troubelice – 5. ročník
Pilotní realizace nového programu, kdy židovskou historii ilustrujeme na pozadí příběhu Ester.

 

 

 

 

 

 

 

ZS_Vodni_toulky● 12. 10. 2011
ZŠ Vodní Mohelnice – seminář Toulky českou minulostí
Celoroční vzdělávací program Respekt a tolerance.Témata: Židovská historie, Židovské symboly, Židovské tradice a zvyky, Židovské svátky, Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny, Holocaust.

 

 

 

 

 

 

seminar_ucitele● 30. 9. 2011 – 1. 10. 2011
Seminář pro pedagogy Respekt a tolerance v loštické synagoze.
Dvoudenní pracovní workshop zaměřený na židovskou historii, respekt, toleranci a interaktivní vzdělávací metody ve výuce dějin 20. století.

 

 

 

 

 

 

● Školní rok 2011– 2012
Metodická příručka a DVD prezentace Deník Otty Wolfa.
Během školního roku vytvořilo sdružení Respekt a tolerance Výbor z deníku Otty Wolfa
a Felicitas Wolfové s interaktivními metodickými texty a DVD prezentaci Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny, jež využíváme ve výuce pro ilustraci situace,
která panovala v Československu během nacistické okupace.
V červnu 2012 DVD prezentace, realizovaná ve spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu, obdržela první cenu na 59.ročníku celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Český videosalon 2012 a v příštím roce bude promítána na celosvětovém festivalu amatérských filmů v Soulu.

Respekt a tolerance, o.s., Radnice 4, 789 85 Mohelnice
Tel.: (+042)775 264 206, (+042) 607 867 372
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.respectandtolerance.com/ 

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy