logo_small2

synagogaŽidovská komunita je stará takřka 400 let. Mezi významné osobnosti obce patří rabbi Arje Jehuda ben Rechnitz a jeho syn Salomo Loschitz, židovský učitel Lazar Flamm, rabbíni Aron Moses Neuda, Abraham Neuda, Elias Karpelles a Ezriel Gunzig, historik Gustav Karpelles, spisovatelka Fanny Neuda a Carola Groag a další.

max_whitePřed válkou bylo všechno hezký. Člověk neměl ničím zatíženou hlavu, nad ničím špatným nepřemýšlel. Když jsem šla v dvaačtyřicátém do Terezína, měla jsem už 24 roků, ale vůbec jsem neměla tušení, co se může stát.
Greta Fischerová, Loštice (Moravský sever 1996)

lostice_tvaruzky_historieTvarůžky, které proslavily Loštice u nás i ve světě, patří ke starobylým pokrmům, jež se těšily oblibě chudých i bohatých po staletí. Pojmenování tvarůžek se začíná objevovat v písemné formě od konce 16.století. V průběhu 18. století tvarůžky již byly vyhledávanou pochoutkou i významným obchodním zbožím. Roku 1790 je připomínána Schindlerova tvarůžkárna v Hněvotíně u Olomouce.

lostice_zidobsky_hrbitov

Hřbitov byl založen roku 1554. Na ploše 6500 m2 se nachází téměř 650 náhrobních kamenů. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí­ z počátku 18. století­. Většina náhrobků byla zhotovena z maletí­nského pí­skovce v průběhu 18. a 19. století­.

Budova před hřbitovní­ brankou dří­ve sloužila jako obydlí­ pro hrobní­ka a márnice. Na hřbitově se pohřbí­valo až do počátku čtyřicátých let.

V roce 2004 uplynulo 450 let od založení­ hřbitova. V tomto jubilejní­m roce započal Achab Haidler ve spolupráci s týmem Respekt a Tolerance odborné zpracování­ všech náhrobků.

Ukázky náhrobní­ch kamenů a překladů hebrejských nápisů na loštickém židovském hřbitově.

synagog_laviceV roce 1939 nacisté zničili olomouckou synagogu. Nedávno byly objeveny dřevěné lavice pocházející z této památky. Tři řady lavic byly získány pro synagogu v Lošticích a všech 21 míst bylo symbolicky věnováno 80 obětem holocaustu z Loštic, Mohelnice a Úsova. Souběžně je každé místo dedikováno přátelům a podporovatelům činnosti projektu Respekt a tolerance.

 

 

okna_-laviceVýstavba olomoucké synagogy byla zahájena v roce 1895. Rabín dr. Berthold Oppenheim ji vysvětil v roce 1897. V noci z 15. na 16. března 1939 byla synagoga
vypálena a zničena místními fašisty. Dochovalo se jen několik dřevěných lavic a osm vitráží.

artefaktySbírkové předměty
Knihy a artefakty ze sbíky jsou využívány pro vzdělávací účely, programy, výstavy sdružení Respekt a tolerance.

kongregace_hakafa2Rabín Bruce Elder a členové kongregace Hakafa z Glencoe (Illinois, USA) navštívili Loštice v červnu 2005. Kongregace Hakafa v současné době používá svitek Tóry, který pochází z loštické synagogy. Rabín Elder přivezl Tóru s sebou, aby mohl vykonat bohoslužbu v jejím spirituálním domově - v Lošticích. Jednalo se o první bohoslužbu v této synagoze od nacistické okupace. Dle dostupných informací se jednalo o první návrat jedné z 1564 Tór, které v roce 1964 prodala tehdejší Československá vláda do Londýna.

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy