logo_small2

Několik příběhů z mnoha snad pomůže čtenáři bergrova_vilavytvořit si představu o životě a soužití členů židovské komunity s ostatními obyvateli Šumperka. Židovská historie není jen holocaust. Dřívější poměry ve městě poodhaluje zamyšlení dokumentátora a pamětníka pana Gerharda Wanitschka: V době meziválečné byly vztahy mezi židovským a německým obyvatelstvem normální. Bylo naprosto samozřejmé nakupovat textil a oděvy u židovských obchodníků Bandlera, Heiliga, Kantora nebo Weissbartha. Velmi oblíbeni a váženi byli lékař Dr. Bodansky a zubní lékař Isidor Mowschenson i Dr. Richard Guttmann. Rabín Dr. Josef Hoff si často pobesedoval s jeho křesťanskými kolegy – duchovními. Řada těchto vzpomínek vyplynula z procházky Šumperkem právě s jejich sběratelem, dokumentátorem a pamětníkem Gerhardem Wanitschkem.

hvezdaRoku 1999 byla na kupoli vstupní budovy židovského hřbitova znovu umístěna Davidova hvězda (magen David), dar pana Gerharda Wanitscheka, křesťana z německo-české rodiny ze Šumperska, žijícího v Německu. Tím byla konečně nahrazena původní hvězda, kterou nacisté odstranili koncem roku 1938. Současně byla ve vstupní hale odhalena pamětní deska s 80 jmény obětí holocaustu ze Šumperka. Žulovou desku nechal zhotovit a přes oceán poslat pan Eric Sonner, rodák ze Šumperka, přeživší věznění v Terezíně a Osvětimi (v roce 1999 žijící v kanadském Vancouveru). Liturgický obřad vedl vrchní kantor ŽO Olomouc Zikmund Deutsch za přítomnosti izraelské velvyslankyně
Erelly Hadarové a dalších významných hostí. Odhalení se konalo 9. listopadu, tedy v den výročí Křišťálové noci.
Poslední výzkumy však určily a ověřily jména a místa úmrtí u 115 obětí.

hrbitov 02Na hřbitově se nachází celkem 36 náhrobků. Jedná se o novodobé náhrobní kameny, které jsou již jako většina židovských náhrobků z té doby u nás ovlivněny křesťanskými pohřebními zvyklostmi i kulturou a ty starší také secesním stylem. Nápisy jsou stručné, psané v hebrejštině a němčině, občas se ještě objevuje základní náboženská symbolika: Davidova hvězda, žehnající ruce kohenů a sedmiramenný svícen - menora. K okázalejším patří náhrobky rodiny Bandlerovy, Schildovy, Sternovy a Weissbarthovy, které byly zhotoveny v dílně významného moravsko-slezského sochaře Josefa Obetha. Na hřbitově jsou také pohřbeni uprchlíci z Haliče a vojáci, kteří zemřeli v místní nemocnici během1. světové války.

02_synagoga_3Židé se usazovali v Šumperku patrně kolem r. 1500 a v polovině 16. století zde již existovala židovská komunita s vlastní synagogou a snad i hřbitovem, který se údajně nacházel při staré cestě mezi Šumperkem a Bludovem. V roce 1585 však byli Židé z města vyhnáni.
Na žádost šumperských občanů podepsal císař Rudolf II. nařízení o vykázání. Důvodem bylo vymyšlené nařčení z toho, že do města zavlekli morovou epidemii. Pravým důvodem však byla touha po jejich majetku a snaha eliminovat konkurenci. Vyhoštění Židé se usazovali v nedalekých zavedených židovských komunitách v Úsově a Lošticích. Do Šumperka se mohli vracet židovští obchodníci jen příležitostně, např. v období trhů, a prodávat tam své zboží; obvykle na osm dnů bez možnosti přespávat ve městě.

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy