logo_small2

synagoga_usovSynagoga, muzejní expozice a židovský hřbitov v Úsově
Dnešní synagoga byla vystavěna v letech 1783-4 a užívána až do r.1938, kdy ji den po tzv. Křišťálové noci místní nacisté uvnitř zdemolovali.
Synagoga byla slavnostně otevřena v červnu 2008 – sedmdesát let po Křišťálové noci.
Nyní je přístupná veřejnosti.

usov_synagogaJednotlivé židovské rodiny se v Úsově začaly usazovat patrně již v průběhu 15. století. Založení jejich komunity je spojováno s rokem 1454. Na základě královského nařízení opouštěli Židé v tomto roce Olomouc, Uničov a ostatní moravská královská města a uchylovali se do menších panských měst, kde nalézali ochranu a přístřeší. Městečko Úsov bylo v té době správním sídlem velkého panství.

usov_hrbitovUkázky ze záznamů orální historie Respekt a tolerance 2003–2004
Vzpomínky na Vlastimila Artura Poláka, Valerii Goldbergovou, Růženu Pollakovou, Leopolda a Melittu Schulzovi a na události "Křišťálové noci"

usov_hrbitov_staryStarý židovský hřbitov z 2. poloviny 15. století se nalézal severně od Úsovského hradu a byl zničen během třicetileté války. Nový hřbitov byl založen kolem 1645 při okraji ghetta. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z druhé poloviny 17. století­. Mezi kamennými náhrobky se nacházejí­ pozoruhodné ukázky barokní a klasicistní­ tvorby. Hroby významných a učených osobností­ sem dodnes přitahují zasvěcené návštěvníky z domova i ciziny.

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy