logo_small2

Aktualita měsíce

Tábor utrpení pro ženy

Neznámá památná místa nedaleko nás. Tábor utrpení pro ženy Pracovní tábor v Dětřichově u Moravské Třebové vznikl v letech 1940– 1941. Byl ...

Aktuálně pro školy

deti_tora207

Aktuality

Křížová cesta Panna Marie Střítežská

Křížová cesta Panna Maria Střítežská Text: Otec František Lízna 1. JEŽ...

Tábor utrpení pro ženy

Neznámá památná místa nedaleko nás.

Tábor utrpení pro ženy

01Pracovní tábor v Dětřichově u Moravské Třebové vznikl v letech 1940– 1941. Byl původně postaven pro stavební dělníky, kteří měli budovat  strategickou dálnici Breslau – Vídeň.1)  V roce 1942 byl tento tábor přeměněn na  porodní tábor pro dělnice z východních zemí. Byly zde vězněny těhotné ženy většinou z Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Polska. V průměru zde živořilo asi 250 těhotných žen a 230 novorozeňat. Mnohé ženy byly ještě nuceny pracovat v táboře nebo u německých sedláků v okolí.

 


03Podle farních záznamů ze Starého Města v období 1943–1945 se v táboře narodilo 243dětí a 88 jich zemřelo. Zpočátku byly oběti pohřbívány na hřbitově ve Starém Městě. 2) Dle posledních výzkumů se zde narodilo vice než 600 dětí
a celá jedna třetina jich v táboře zemřela. Počet obětí je však určitě podstatně vyšší. Po osvobození bylo v lesích kolem tábora objeveno mnoho hrobů.3)

V roce 1954 potvrdil Jan Dočkal, který za okupace působil jako kněz ve Starém Městě, že po čase nacisté shledali pohřbívání na hřbitově náročné a proto mrtvá těla obětí začali zakopávat v okolních lesích.    

Marie Chomiczáková, jež byla polské národnosti a před válkou žila na Ukrajině, v dětřichovském táboře porodila syna. Oba naštěstí přežili. V roce 1954 vypovídala o životě v táboře. 4) Počátkem roku 1940 byla poslána s manželem do tzv. Sudet na nucené práce do zemědělství. Před Vánocemi 1943, když byla ve vysokém stupni těhotenství, ji nacisté poslali do Moravské Třebové. Od železniční stanice musela jít pěšky s jinými ženami ve sněhu a mrazu do tábora. Vzpomíná, že ženy musely rodit bez jakékoli lékařské pomoci, (pomáhali si navzájem), ve velmi špatných hygienických podmínkách a v přeplněných místnostech, které byly chladné (ve větrných dnech byly jejich postele někdy pokryty sněhem). Jídlo bylo velmi skrovné a často měli hlad. Paní Chomiczáková byla přesvědčena, že silnější děti byly matkám odebírány a posílány na adopci (do jí neznámých destinací). Ženy také trpěli strachem před opilými strážemi SS a především se obávali brutálních lékařských experimentů prováděných na jejich dětech. Provoz tábora byl ukončen v dubnu 1945.

04

Písemná dokumentace o táboře je nedostatečná, patrně byla záměrně zničena, takže skutečná historie této neblahé instituce je stále zastřena rouškou tajemství. Místa utrpení v tomto tichém údolí dnes připomíná jen pomník a pamětní deska.

Mohelnice – Dětřichov 18 km (17 min)
Moravská Třebová – Dětřichov 7 km (10 min)

 Poznámky:

1) Okres Svitavy a protifašistický odboj, s. 56; Tábory utrpení a smrti, s. 238.
2) Okres Svitavy a protifašistický odboj, s. 56; Tábory utrpení a smrti, s. 238;  Bojující a vítězné Svitavsko, s. 25 (zde se počty mírně liší: 244 narozených, 73 zemřelých).
3) Okres Svitavy a protifašistický odboj, s. 56;  Bojující a vítězné Svitavsko, s. 24; Tábory utrpení a smrti, s. 238 (zde uvedeno 120 hrobů).
4) Okres Svitavy a protifašistický odboj, s. 56; Tábory utrpení a smrti, s. 239; Kol. Bojující a vítězné Svitavsko, s. 24–25.

Prameny a literatura:

Bubeníčková, R., Kubátová L., Malá, I. Tábory utrpení a smrti. Svoboda1969, s. 238–240.
Kol. Bojující a vítězné Svitavsko. Svitavy 1965, s. 23–25.
Matoušek, F. Moravskotřebovsko v letech 1938–1945. In: Kol. Okres Svitavy a protifašistický odboj. Svitavy 1985, s. 51–67. (Nepublikovaný strojopis, archiv Muzeum Moravská Třebová)

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy