logo_small2

Kongregace Hakafa z USA

Kongregace Hakafa z USA

 

Rabín Bruce Elder a členové kongregace Hakafa z Glencoe (Illinois, USA) navštívili Loštice v červnu 2005. Kongregace Hakafa v současné době používá svitek Tóry, který pochází z loštické synagogy. Rabín Elder přivezl Tóru s sebou, aby mohl vykonat bohoslužbu v jejím spirituálním domově - v Lošticích. Jednalo se o první bohoslužbu v této synagoze od nacistické okupace. Dle dostupných informací se jednalo o první návrat jedné z 1564 Tór, které v roce 1964 prodala tehdejší Československá vláda do Londýna.

Setkání i bohoslužba byly přístupné široké veřejnosti. Kromě občanů z Loštic a okolí se tohoto aktu zúčastnili starostové okolních měst a obcí a také zástupci židovských komunit z Čech a Moravy, rada pro kulturní záležitosti Velvyslanectví USA Michael Hahn, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého doc. Petr Chalupa a mnozí další.

Návštěvě předcházelo téměř dvanáct měsíců plánování a příprav. Zásluhu na její realizaci měl především zakládající člen sdružení Respekt a tolerance dr. Stanton Canter z Kalifornie, který při svém pátrání po loštických Tórách kontaktoval rabína Eldera a seznámil jej s činností sdružení. Po výměně několika dopisů a telefonátů pozvali starosta Loštic a koordinátoři sdružení Respekt a tolerance členy kongregace Hakafa na návštěvu Loštic a jejich pozvání se setkalo s příznivou odezvou.

Na složité organizaci přepravy Tóry ze Spojených států do České republiky se podíleli pracovníci Velvyslanectví USA v Praze a dva členové amerického Kongresu - Tom Lantos a paní Jan Schakowsky, která k návštěvě Loštic poznamenala:
V tomto městečku v České republice plápolají dosud v popelu holocaustu plaménky humanity a tohoto letního dne propukají v nádherný plamen, jenž snad zažehne mnohá srdce i pro léta příští.

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy