logo_small2

Loštice

Synagogální ­ lavice


SYNAGOGÁLNÍ LAVICE - SYMBOLICKÝ PAMÁTNÍK OBĚTEM HOLOCAUSTU Z LOŠTIC, MOHELNICE, ÚSOVA A LITOVLE

synagog_laviceV roce 1939 nacisté zničili olomouckou synagogu. Nedávno byly objeveny dřevěné lavice pocházející z této památky. Tři řady lavic byly získány pro synagogu v Lošticích a všech 21 míst bylo symbolicky věnováno 80 obětem holocaustu z Loštic, Mohelnice a Úsova.

Historie židovských komunit, která se rozvíjela v naší oblasti po staletí, byla násilně ukončena nacistickou okupací. Během holocaustu zahynula převážná část našich židovských spoluobčanů. Nacisté systematicky ničili i nejvýznamnější symboly židovských komunit -synagogy. Zatímco synagogy v Lošticích a Úsově se zachovaly, rozlehlá olomoucká synagoga, vybudovaná v letech 1895 - 1897, byla vypálena místními fašisty v březnu 1939.

Lavice byly delší dobu umístěny v jednom kostele na Prostějovsku. Nedávno byly z iniciativy občanského sdružení Krnovská synagoga převezeny do Krnova. Posléze došlo k dohodě o spolupráci s občanským sdružením Respekt a tolerance, které zakoupilo část lavic pro loštickou synagogu.

Každé z 21 míst v těchto lavicích bylo symbolicky věnováno jedné rodině nebo skupince členů předválečné židovské komunity z regionu, kteří zahynuli během okupace. Souběžně bude každé místo dedikováno přátelům a podporovatelům činnosti projektu Respekt a tolerance.

Čestné místo - první místo v první řadě - bylo dedikováno dr. Bertholdu Oppenheimovi, který před válkou zastával funkci rabína v Olomouci a v Lošticích. Rabín Oppenheim zahynul v roce 1942 v Treblince. Toto místo je rovněž věnováno čestnému členu našeho sdružení a nositeli Nobelovy ceny míru prof. Elie Wieselovi.
Seznam míst a příslušných jmen je umístěn také v synagoze, kde můžete zasednout do lavic a na základě našeho interaktivního programu se přenés do doby, kdy synagoga skutečně žila. Rádi vám poskytneme více informací o tomto i našich dalších projektech.

Symbolický památník obětem holocaustu

z Loštic, Mohelnice, Úsova a Litovle

Lavice z nacisty zničené olomoucké synagogy budou umístěny v synagoze v Lošticích.

Všech 21 míst v lavicích je věnováno obětem holocaustu z Loštic, Mohelnice, Úsova a Litovle.

 

Náklady na zakoupení a ošetření jsou hrazeny ze sponzorských darů přátel sdružení Respekt a tolerance

 

Číslo místa

Příjmení oběti holocaustu

Jméno

Datum a místo  narození

Adresa

Povolání

Číslo a dat. transportu

Místo a datum úmrtí

Sponzorování a dedikace místa

1

OPPENHEIM

BERTHOLD, Dr.

29.7.1867

Olomouc

rabín v Olomouci a v Lošticích

Tr.: AAo-8.7.1942 Terezin

▼15. 10. 1942 Treblinka

Prof. Elie Wiesel, nositel Nobelovy ceny míru

(čestný člen sdružení Respekt a tolerance)

2

 

FUCHS

 

LEOPOLD

12.6.1882

Bratislava

XIV. Ztracená

č.p. 619

Loštice

kantor a učitel

náboženství v Lošticích, Mohelnici a Litovli

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

 

FUCHSOVÁ

MARGARETA

6.6.1897

Mnichov

XIV. Ztracená

č.p. 619

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

 

FUCHSOVÁ

FRIEDA

22.1.1922

Užhorod

XIV. Ztracená

č.p. 619

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

 

FUCHS

BEDŘICH

6.5.1924

Bratislava

XIV. Ztracená

č.p. 619

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

3

KNÖPFELMACHER

EDMUND

10.6.1876

Loštice

Náměstí č.p.63

Loštice

předseda Žid. obce Loštice

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 15.10.1942 Treblinka

Dr. Stanton a Janet Canterovi s rodinou

 

KNÖPFELMA-CHEROVÁ

CHARLOTA

12.4.1884

Val. Meziříčí

Náměstí č.p.63

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 15.10.1942 Treblinka

(zakládající členové sdružení Respekt a tolerance)

 

KNÖPFELMACHER

ZIKMUND

22.6.1906

Loštice

Náměstí č.p.63

Loštice

 

zatčen

▼ 17.7.1942 Osvětim

 

 

KNÖPFELMACHER

 

OTTO

19.8.1921

Loštice

Žadlovická č.p. 67 Loštice

student

zatčen

▼13.10.1941 Mauthausen

 

4

ECKSTEIN

KURT

17.6.1913

Loštice

XIX. Ztracená

č.p. 626

Loštice

výroba tvarůžků

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 28.9.1944 Osvětim

 

 

Eckstein

Valter

21.12.1909

Loštice

XIX. Ztracená

č.p. 626

Loštice

prokurista firmy Heikorn

v Olomouci

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 28.9.1944 Osvětim

 

 

ECKSTEIN

 

ARNOŠT

 

2. 4.1895

Loštice

XX. Ztracená

Loštice

výroba

tvarůžků

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼25.8.1942 M. Trostinec

 

 

 

ECKSTEIN-

OVÁ

Žofie

 

1.5.1907

Loštice

XX. Ztracená

Loštice

výroba

tvarůžků

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼25.8.1942 M. Trostinec

 

 

5

EHRLICH

LEOPOLD

20.6.1875 Holešov

XXII.

Ke Koupališti č.p. 633

Loštice

výroba

kůží

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼30.7.1942 Terezín

 

 

EHRLICHOVÁ

ROSA

27.8.1879

Holešov

XXII.

Ke Koupališti č.p. 633

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 8.10.1942 Treblinka

 

 

EHRLICH

HERMANN

26.4.1903

Holešov

XXII.

Ke Koupališti č.p. 633 Loštice

výroba

kůží

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 8.10.1942 Treblinka

 

6

Festová

Ilka

 

10.6.1921

Litovel

student

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

 

 

FestovÁ

julie

1.8.1854

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼19.12.1942 Terezín

 

 

 

Festová

LOTA

21.4.1908

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼25.8.1942 M. Trostinec

 

 

 

Festová

SELMA

10.12.1883

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

 

 

FESTOVÁ

ALICE

20.11.1932

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼25.8.1942 M. Trostinec

 

 

 

FEST

LEO

17.9.1882

Litovel

 

zatčen

▼19.6.1942 Ravensbrück

 

 

 

FEST

VILÉM

24.12.1887

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼25.8.1942 M. Trostinec

 

7

FISCHER

EMIL

4.2.1881 Loštice

Olomoucká č.p. 247

Loštice

obchod se smíšeným zbožím

zatčen

▼11.6.1941 Osvětim

1. obět holocaustu v Lošticích, pohřben na místním žid. hřbitově

Rabín Bruce Elder

& kongregace Hakafa.

Dedikováno památce loštické Tóry

 

Blühová

ADÉLA

31.12.1910

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼25.8.1942 M. Trostinec

 

 

 

BRAUNOVÁ

ILONKA

16.3.1929

Litovel

student

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

 

 

BRAUNOVÁ

OLGA

21.12.1900

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

 

8

HIRSCHOVÁ

GRÉTA

30.9.1923

Loštice

Ke Koupališti č.p. 100

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 15.10.1942 Treblinka

 

 

HIRSCH

KAREL

3.9.1874

Loštice

Ke Koupališti č.p. 100

Loštice

řeznictví a

uzenářství

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 15.10.1942 Treblinka

 

 

HIRSCHOVÁ

IRMA

11.8.1886

Loštice

Ke Koupališti č.p. 100

Loštice

řeznictví a

uzenářství

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 15.10.1942 Treblinka

 

 

HIRSCHOVÁ

ALICE

23.5.1922

Loštice

Ke Koupališti č.p. 100

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 15.10.1942 Treblinka

 

9

HIRSCHOVÁ

IDA

11.6.1882

Želatovice

Pivovarská

č.p. 105

Loštice

výroba koženého zboží

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 14.7.1942 M. Trostinec

 

 

HIRSCHOVÁ

ROSA

17.10.1889

Loštice

XI. Ztracená

č.p. 614

Loštice

švadlena

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 22.10.1942 Treblinka

 

 

HIRSCHOVÁ

REGINA

13.3.1869

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 22.10.1942 Treblinka

 

10

Kleinová

ElLa

17.6.1896 Loštice

III. Palackého

č.p. 605

Loštice

výroba tvarůžků

Tr.:AAo-8.7.1942 Terezín

▼6.9.1943 Osvětim

 

 

Lichtblau

Helena

6.7.1876

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼25.8.1942 M. Trostinec

 

 

SKOPAL

ISIDOR

23.2.1867

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼4.9.1942 Terezín

 

11

LANGER

EMIL

5.4.1877

Loštice

Loštice

Mohelnice

výroba vaty, tvarůžků

Tr.:Ai-8.4.1942 Terezín

▼25.5.1942 Lublin

Artur Langer

(syn Emila a Flory Langerových)

 

LANGEROVÁ

FLORA

9.5.1882

Třebíč

Loštice

Mohelnice

výroba vaty, tvarůžků

Tr.:Ai-8.4.1942 Terezín

▼25.5.1942 Lublin

 

 

LANGEROVÁ

MARTA

23. 4.1922 Loštice

Loštice

Mohelnice

 

Tr.:Ai-8.4.1942 Terezín

▼23.4.1942 Lublin

 

 

12

LÖFF

OTTO

12.6.1896

Náměstí č.p.54

Loštice

obchod se smíšeným zbožím

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 1.9.1942 Raasika

 

 

 

LÖFFOVÁ

ERNA

1.6.1903

Náměstí č.p.54

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 1.9.1942 Raasika

 

 

 

TRAUBE

ARNOLD

22.3.1877

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 14.7.1942 M. Trostinec

 

 

 

TRAUBEOVÁ

MELANIE

4.8.1885

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 14.7.1942 M. Trostinec

 

13

Löwy

Rosalie

25.1.1869

Úsov

 

Tr.:XXI/1-18.11.1942 Terezín

▼ 25.1.1943 Terezín

 

Abraham Löwy a jeho potomci(senátor John Kerry s rodinou)

 

FRÄNKLOVÁ

PAVLA

16.2.1894

Úsov

prodavačka lihovin

Tr.:AAm 4.7.1942 Terezín

▼ 28.7.1942 Baranoviči

 

 

 

FIRSTOVÁ

THEREZA

 

Úsov

 

▼1942

(poslední žid. osoba odvlečená z   Úsova)

 

 

 

SCHULZ

LEOPOLD

30.6.1871

Úsov

obchod s textilním zbožím

Tr.:XXI/1-18.11.1942 Terezín

▼16.12.1943 Terezín

 

 

SCHULZOVÁ

MELITA

17.2.1884

Úsov

 

Tr.:XXI/1-18.11.1942 Terezín

▼16.5.1944 Osvětim

 

 

SCHULZ

JULIUS

17.7.1877

Úsov

obchod s textilním zbožím

Tr.:XXI/1-18.11.1942 Terezín

▼17.3.1943 Terezín

 

 

SCHULZOVÁ

KATHARINA

15.3.1880

Úsov

 

Tr.:XXI/1-18.11.1942 Terezín

▼16.5.1944 Osvětim

 

14

MorgensterNOvÁ

LAURA

10.7.1880 Litovel

Loštice

Brno

porodní asistentka

Tr.:Af-31.3.1942

Terezín

▼18.4.1942 Rejowiec

 

 

 

MORGENSTERN

JULIUS

16.12.1865

Loštice

Brno

strojník

Tr.:Af-31.3.1942 Terezín

▼25.4.1942 Varšava

 

 

 

MORGENSTERNOVÁ

RENATA

9.3.1917

Vídeň

Loštice

Brno

 

Tr.:F-16.11.1941 Minsk

▼1941

 

 

 

HOROVÁ

BERTA

30.3.1874, Litovel

 

 

Tr. AAg 30.6.1942 Terezín, 22.10.1942 Treblinka

 

15

POLLAK

GERHARD

18.5.1915

Úsov

Úsov

elektro-

mechanik

Tr.:Z-26.2.1942 Terezín

▼6.9.1943 Osvětim

 

Prof. Ludvík Václavek

(přítel V.A.Poláka)

 

POLLAKOVÁ

ROSALIE

13.5.1917 Úsov

Úsov

obchod s

kojeneckým oblečením

Tr.:AAo-8.7.1942 Terezín

▼28.7. 1942 Baranoviči

Olga Poláková

(manželka V.A.Poláka, švagrová Gerharda a

 

Goldbergerová

VALERIE

18.12.1904

Úsov

obchod s

kojeneckýmoblečením

Tr.:AAo-8.7.1942 Terezín

▼28.7.1942 Baranoviči

Rosalie Polákových & Valerie a Marie Goldbergerových)

 

Goldbergerová

MARIE

 

Úsov

Budapešť

soukromá vychova-

telka

▼1942 Maďarsko

 

 

Schwarz

ARPÁD, MUDr.

22.3.1902

Úsov

lékař a dentista

Tr.:AAm-4.7.1942 Terezín

▼25.8.1942 M. Trostinec

 

 

16

SCHNITZLER

KURT

12.5.1916

Olomouc

Holice

student medicíny na Masarykově univerzitě

Tr.:AAo-8.7.1942 Terezín

▼18.12.1943 Osvětim

Marie Hájková (přítelkyně Kurta Schnitzlera)

 

TRAMER

JAKUB

19.11.1892

Litovel

 

 

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

 

TRAMER

JINDŘICH

8.11.1921

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

 

TRAMER

ADOLF

6.10.1924

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

 

TRAMEROVÁ

HERTA

 

5.4.1920

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

 

TRAMEROVÁ

ELLA

19.7.1899

Litovel

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼14.7.1942 M. Trostinec

 

17

WEISSOVÁ

GRETA

26.2.1912

Loštice

VI. Ztracená

č.p. 610

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1042 Terezín

▼25.8.1942 M. Trostinec

Amma Amritapuri, nositelka Ghandi-King Award for Nonviolence (cena za nenásilní řešení světových problémů)

 

WEISSOVÁ

IDA

30.10.1873

Uničov

VI. Ztracená

č.p. 610

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1042 Terezín

▼22.10.1942 Treblinka

Eva Štiplová a Mark Whitney

 

WEISS

VIKTOR

12.2.1881

Loštice

VI. Ztracená

č.p. 610

Loštice

obchodník

krupař

Tr.:AAf-26.6.1042 Terezín

▼22.10.1942 Treblinka

 

18

WEISS

SALAMON

27.10.1866

XIII. Žadlovic-ká č.p. 617

Loštice

výkup

kůží a kovů

Tr.:AAf-26.6.1042 Terezín

▼22.10.1942 Treblinka

 

 

WEISSOVÁ

PAVLA

25.6.1911

Loštice

XIII. Žadlovic-ká č.p. 617

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼25.8.1942 M. Trostinec

 

 

WEISS

ADOLF

6.5.1908

Loštice

XIII. Žadlovic-ká č.p. 617

Loštice

 

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼8.10.1942 Treblinka

 

19

WISCHNITZER

KURT

7.2.1915

Ostrava

Žadlovická

č.p. 174

Loštice

výroba tvarůžků

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 25.8.1942 M. Trostinec

H. Heidenreichová,

P. Fialek, L.Koval,

manželé Ošancovi,

E. Pallová, dr. I. Škrobal,

L. Štipl, J. Weisera ostatní členové sdružení
Respekt a tolerance

 

WISCHNITZEROVÁ

LILY

8.1.1923

Loštice

Žadlovická

č.p. 174

Loštice

výroba tvarůžků

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 25.8.1942 M. Trostinec

 

 

WISCHNITZER

MARKUS

3.9.1890

Javorzino (Polsko)

Žadlovická

č.p. 174

Loštice

výroba rvarůžků

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 25.8.1942 M. Trostinec

 

 

WISCHNITZEROVÁ

IRMA

2.10.1886 Loštice

Žadlovická

č.p. 174

Loštice

výroba rvarůžků

Tr.:AAf-26.6.1942 Terezín

▼ 25.8.1942 M. Trostinec

 

20

WOLF

OTTO

5.6.1927

Mohelnice

Mohelnice

student, autor knihy

Deník Otty Wolfa

zatčen a popraven

▼20.4.1944 Zákřov

 

 

WOLF

KURT

13.2.1915 Lipník n.B.

Mohelnice

student medicíny na Masarykově univerzitě

padl v   bitvě

▼9.3.1943 Sokolovo

 

 

 

 

Gottlieb

Bedřich

13.12.1896

Litovel

 

Tr:AAo-8.7.1942 Terezín

▼6.9.1943 Osvětim

 

21

ZIEGLER

ERWIN

2.9.1890

Mohelnice

Mohelnice

Bratislava

obchod s textilem

▼23.12.1944 Buchenwald

Dr. Edgar Ziegler

 

GRÄTZER

FRIEDRICH

23.3.1896

Mohelnice

 

Tr.:AAo-8.7.1942 Terezín

▼28.7.1942 Baranoviči

(syn Erwina Zieglera)

 

MOLLER

Ludwig

&jeho sestra jménem Gréta

 

Mohelnice

obchod s textilem

zemřeli v zatím blíže neurčeném konc. táboře

▼1942

 

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy