logo_small2

Osudy Mohelnice

Rodina Grätzerova


gratzer1

GRÄTZEROVA TOVÁRNA PŘESNÝCH NÁSTROJŮ

Továrnu na výrobu nástrojů a raznic založil v r. 1919 Moritz Grätzer (na snímku čtvrtý zprava s knírem) a koncem téhož roku v ní pracovalo 40 zaměstnanců. Během necelých dvaceti roků počet zaměstnanců stoupl na 180. Původní provozovna se nacházela na dnešní Zábřežské ulici. Roku 1932 bratři Grätzerové – Arnošt (třetí zprava v klobouku) a Richard (třetí zleva) zakoupili pro nástrojárnu větší objekt bývalé sirkárny na konci dnešní Masarykovy ulice. Grätzerova továrna měla vynikající reputaci a vyškolilo se v ní mnoho specialistů, kteří svou proslulou technickou dovednost předávali dalším generacím. Strojírna je stále v provozu, vyrábí obdobný sortiment zboží a operuje pod názvem MEZ Mohelnice s.p. (lidově Čtrnáctka).

Grätzerovi byli židovského původu a proto odešli před válkou do Palestiny. Synové Richarda Grätzera - Otta a Kurt později vstoupili do Čs. zahraniční armády a bojovali proti nacistům v Africe a Západní Evropě. Vrátili se zpět v roce 1945 a Otto se oženil s Felicitas Wolfovou (sestra Otty a Kurta Wolfových). V šedesátých letech s ní odešel do USA, kde žili pod jménem Garda.

gratzer2

I některé další mohelnické provozovny patřily židovským rodinám jako např. pila Felixe Lechnera, která stávala u vlakového nádraží. Pila byla spojena s výrobou beden a párátek a v roce 1920 zaměstnávala kolem jednoho sta pracovníků.

 

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy