logo_small2

Židovská komunita a podnikání

Loštice: Židovská komunita a podnikání


lostice_tvaruzky_historieTvarůžky, které proslavily Loštice u nás i ve světě, patří ke starobylým pokrmům, jež se těšily oblibě chudých i bohatých po staletí. Pojmenování tvarůžek se začíná objevovat v písemné formě od konce 16.století. V průběhu 18. století tvarůžky již byly vyhledávanou pochoutkou i významným obchodním zbožím. Roku 1790 je připomínána Schindlerova tvarůžkárna v Hněvotíně u Olomouce. Hněvotín byl v 19. století centrem tvarůžkářství, zatímco ve 20. století dominantní postavení přebírají Loštice. Informace o počátcích výroby tvarůžků ve městě jsou založeny na ústním podání. Podle těchto zpráv sem přišlo výrobní tajemství ve dvou vlnách během druhé poloviny 19. století. Za pramáti loštického tvarůžkářství je označována vdova Anna Sekaninová, která byla dobře obeznámena s výrobou, neboť pocházela z Hněvotína a to přímo z Schindlerovy rodiny.

„Tuto vdovu s pěti dětmi, znající tajemství výroby vpravdě lidové poživatiny, přivedl do Loštic obchodník Friedman, patrně židovského vyznání, který spojiv podnikavost své rasy se zkušenostmi matky Sekaninové, položil jeden ze základních kamenů loštickému tvarůžkářství“.
(Lang: Vyprávění o tvarůžkách. In: Severní Morava 4, Šumperk 1959)

V Hněvotíně se o výrobě tvarůžků poučil také punčochář a povozník Josef Wessels, který v Lošticích zahájil jejich úspěšnou výrobu roku 1876. Zpočátku dopravovaly zásilky tvarůžků formanské vozy. Pozdější používání železniční dráhy výrazně zvýšilo počet odběratelů, kteří se nacházeli například v Brně, Praze a Vídni, ale také ve vzdálených Uhrách, Rumunsku, Bulharsku, Turecku a jiných končinách. V období 1. republiky působilo v Lošticích přibližně 17 výrobců, z nichž asi třetinu tvořili podnikatelé z řad židovské komunity. Jednalo se převážně o menší provozovny zaměstnávající rodinné příslušníky. K nejznámějším z nich patřili Ecksteinovi, Kleinovi, Wischnitzerovi a Langrovi.

Provozovny židovských majitelů byly zrušeny na počátku okupace a ostatní znárodněny po roce 1948. Dnes tradici a slávu loštického tvarůžkářství udržují pokračovatelé Josefa Wesselse – majitelé a zaměstnanci firmy A.W. spol. s r.o.


reklama_lostice_tvaruzky Reklamní­ materiály, Loštice kolem r. 1930
tvaruzky_ekstein Výroba tvarůžků- S. Ekstein
butter_knopfmacher Obchod s máslem a vejci - E. Knöpflmacher
   

© 2010-2011 Respect and Tolerance | AD Webdesign | Citarny.cz - dobre knihy